Magazyn

Na naszym otwartym w 2015 roku  o powierzchni blisko 2000 m2  magazynie składujemy ca. 3500 ton stali konstrukcyjnej i kotłowej. Magazyn wyposażony jest w dwa dźwigi przeładunkowe o udźwigu  35t i 15 t.

Z magazynu w Meyzieu pod Lyon realizujemy dostawy stali do naszych klientów we Francji i innych krajach europejskich jak również Afryce Północnej.

Poza tym świadczymy usługi serwisowe jak cięcie blach do grubości 300 mm, badania ultradźwiękowe, piaskowanie, przestemplowanie oraz dodatkowe  badania materiałowe.